Bejelentések

F E L H Í V Á S

GYOMMENTESÍTÉS VÉGREHAJTÁSÁRA!!


1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a termelő, illetve a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.

2. A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. (Tv. 17.§ (4)

3. A védekezési kötelezettségüket megszegő tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. (Tv. 60.§ (1/c)

4. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (belterületen a jegyző) közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött területre, melynek költségei a tulajdonost (földhasználót) terhelik, és nem fizetés esetén adók módjára behajthatók.

5. Mindezek alapján felhívjuk a lakosság figyelmét a szükséges mechanikai, és vegyszeres gyommentesítés végrehajtására.

Földterületeink, és környezetünk gyommentessége
mindannyiunk közös érdeke.


Verőce, 2012. május hó

Oroszi Beáta
jegyző