Vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestis miatti intézkedések

Közlemény letölthető: itt

Hirdetmények

Járási felhívás

A Szobi Járási Hivatalhoz tartozó települések részére!

Tisztelt Lakosság!


A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján 2013. január 1. napjával megalakult a Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatala.

A Szobi Járási Hivatal illetékességi területe az alábbi településekre kiterjed ki: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Zebegény.

A Járási Hivatal székhelye: Szob város. Itt található a hivatalvezető által közvetlenül vezetett törzshivatal (Okmányiroda, Hatósági Osztály) valamint a szakigazgatási szerve a Gyámhivatal.

A Szobi Járási Hivatal feladatainak hatékonyabb ellátására Nagymaros városban Kirendeltséget működtet , Verőce és Vámosmikola községekben ügysegédek segítik a hatósági munkát. A hatékony ügyintézés érdekében, a járás földrajzi elhelyezkedését figyelembe véve a Verőcei ügysegédhez tartozó települések: Verőce, Kismaros, Szokolya, Kóspallag, Zebegény. Vámosmikolai ügysegédhez tartozó települések: Vámosmikola, Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Tésa.

A verőcei ügysegéd ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal 2621 Verőce, Árpád u.40.

Az ügyfélfogadás ideje:
  • Hétfő 8:00 - 17:30
  • Szerda 8:00 - 16:00
  • Péntek 8:00 - 12:00
Ügysegéd: Szőke Andrea
Telefonszám: 27/350-033
e-mail cím: szoke.andrea@pest.gov.hu

A vámosmikolai ügysegéd ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal 2635 Vámosmikola, Kossuth u.2.

Az ügyfélfogadás ideje:
  • Hétfő 8:00 - 16:00
  • Kedd 8:00 - 16:00
  • Csütörtök 8:00 - 16:00
  • Péntek 8:00 - 15:00
Ügysegéd: Konczné Antalicz Rita
Telefonszám: 27/579-570 ; 27/579-576
e-mail cím: antalicz.rita@szob.pmkh.gov.hu

2

2628 Szob, Szent Imre u.12.
E-mail cím: jarasihivatal@szob.pmkh.gov.hu
Ügyfélfogadás: hétfő8-17,30;kedd:8-12,30;szerda:8-15;péntek:8-11

Az ügysegédek legfontosabb feladata, a szakmai segítségnyújtás a Szobi Járási Hivatal hatáskörébe átkerült feladatok tekintetében.

1. Okmányirodai feladatok teljes köre :(lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-
nyilvántartás.
2. A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes köre
3. A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül:
a) az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása
b) a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele (a települési önkormányzat anyakönyvvezetői továbbra is felvehetik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot)
c) a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése
d) a szülő azon nyilatkozatának felvétele, melyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy
e) általi örökbefogadásához
f) védelembe vételről és megszüntetésről való döntés
g) családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való döntés és a felülvizsgálat
h) iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezése, a szüneteltetés
i) felülvizsgálata
4. Szociális igazgatási feladatok:
a) időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása,
b) ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata folyósítása,
c) alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása,
d) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyítvány kiállítása.
5. Egyéb hatósági feladatok:
a) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok
b) Menekültekkel kapcsolatos feladatok
c) Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
d) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok
e) Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok
f) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok
g) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok
h) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok
i) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
j) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok
k) Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok
l) Oktatással kapcsolatos feladatok
m) Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
n) Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok
o) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
p) Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
q) szabálysértési feladatok

A feladat és hatáskörökről részletesebb tájékoztatást az ügysegédektől az ügyfélfogadási helyen és időben kaphatnak, illetve tájékozódhatnak a Szobi Járáshoz tartozó települések hivatalos honlapjain.

Szob, 2013. január 19.

Tisztelettel:

Dr. Maruszki Gábor
hivatalvezető