Elérhetőségek

Cím: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Tel.: (06-27) 350-033
Fax: (06-27) 380-381
E-mail: polghiv@veroce.hu

Ügyfélfogadás:

H: 13:00-17:30
Sze: 8:00-12:00, 13:00-16:00
P: 8:00-12:00

Okmányok

Verőce Önkormányzatához a következő okmányok ügyében fordulhatnak:

Lakcím illetve tartózkodási hely létesítése

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyeket csak Verőce községben lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet létesítő állampolgárok intézhetik.
Tartózkodási hely a bejelentéstől számított 5 évig érvényes, azt követően megszűnik. Érvényes marad a tartózkodási hely, ha az öt év letelte előtt pár nappal megújítja a tartózkodási helyét.

A lakcímbejelentést személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján teljesítheti a polgár.

Amennyiben a lakcímbejelentési eljárás során meghatalmazott nyújtja be a Lakcímjelentő lapot, a személyi adatokat ebben az esetben is az ügyben érintett polgár okmánya alapján kell ellenőrizni.

Amennyiben a bejelentés több, együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést mindannyiukra vonatkozóan megteheti bármelyik, bejelentésre kötelezett családtag.

Kiskorú, vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését csak a törvényes képviselője (szülő, illetve gondnok) végezheti el.

A lakcímbejelentőt a szállásadóval is alá kell íratni.

Szállásadó:
  • magántulajdonnál tulajdonos(ok),és haszonélvező(k),
  • szállónál, szolgálati lakásnál: gondnok vagy tulajdonos, akinek aláírása mellett a cégbélyegzőnek is szerepelni kell.

Az ügyintézés illetékmentes.
Lakcímbejelentő lap ingyenes nyomtatvány, beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy bármely Okmányirodában.

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal

Ügyintéző: Greff Tamásné

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13:00-17.30
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16.00
Péntek: 8:00-12:00